2011-04-19

2011-04-19

Imorgon ska jag presentera min företagsidé i ett kort format på 3,5 minuter. 7 powerpointbilder som visas i 30sek vardera. Tanken är att jag ska få feedback från de som lyssnar efteråt men alltså det här är så svårt. Jag är så långt gången i den här processen nu så jag vet inte riktigt vad det är för feedback jag ska fråga efter.

Och så är jag ju naturligtvis ute i allra sistaste sekunden.

1 kommentar: