2011-09-30

Mail Fail

My mail account is down and no one can send emails to any of the @cloo.se addresses. This makes me feel quite helpless, and it seems like nothing can be fixed until monday. If you wish to contact me by email, please use my old address: marialofjard@yahoo.com

In Swedish / På Svenska:
Mitt mailkonto ligger nere och ingen kan skicka mail till någon av @cloo.se-adresserna. Det får mig att känna mig lite hjälplös och det verkar inte som att något kan bli fixat förän tidigast på måndag. Om du vill kontakta mig via mail under tiden, var vänlig använd min gamla adress: marialofjard@yahoo.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar