2011-11-25

The First Cloo Collection Web Ad!

The swedish queen of lifestyle blogging - Underbara Clara - just recently broke loose from her blog portal and started to run her famous blog on her own. Now she controls the ads herself and she's picky about what kind of companies she wants to advertise on her site.
Luckily Cloo Collection is one of them! Check out our ad at www.underbaraclaras.com.In Swedish / På Svenska:
Svenska drottningen av livsstilsbloggar - Underbara Clara - bröt sig nyligen loss från bloggportalen hos skrev för förut och började driva sin välkända blogg på egen hand. Nu kontrollerar alla annonser själv och hon är mycket petnoga med vilka företag som får synas på bloggen. Till vår stora lycka är Cloo Collection en av dem! Kolla in vår annons på www.underbaraclaras.com.

1 kommentar: