2012-01-27

The Blog DesignI'm planning to do something about the design of this blog, but my web coding skills are limited. Until I have done something really good looking, we try this layout for a while. Simple, but delicious. Like Cloo. :)

In Swedish / På Svenska:
Jag planerar på en ny design för bloggen, men mina kodkunskaper är begränsade. Tills jag har knåpat ihop något riktigt snyggt så testar vi den här layouten ett tag. Enkel men delikat. Som Cloo. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar