2011-04-04

2011-04-04

Ännu ett möte angående startaegetbidraget avklarat, den här gången hos Personalstrategerna (som visade sig vara AF:s utomstående konsulter). Lite nervöst faktiskt, kvinnan jag träffade hade läst min affärsplan och skulle nu efter detta möte skriva en rekommendation.

Så jag fick pitcha min affärsidé kan man säga, berätta om Cloo och hur jag tänkt lägga upp det, vad jag själv har för bakgrund osv. Och hon satt med allvarlig min och lyssnade på mig, ställde lite följdfrågor och sippade på sitt vattenglas. Men sen sprack hon upp. Hon tyckte att jag gjort ett enastående jobb med budgetar och analyser och verkade mycket positiv!

Nu är det upp till AF att besluta, så förhoppningsvis kan jag få ett besked ganska snart. Äntligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar