2011-09-16

Setting up a web shop

I started to search the internet for suitable web shop solutions back in january earlier this year. Then, like now, I got totally confused by all the different providers of card payment, billing companies and bank deals. It seems like, in the end, all of the different solutions leads to the same result and about the same monthly cost, they're just different.

So, what to pick? There's no easy way to compare all the alternatives, so I just went with the biggest provider of web shops on the swedish market, and let them inform me about what card payment solutions works best with their service.

Now, I'm awaiting calls from a couple of companies that I just barely know why I need to make deals with, and hope that they're used to my kind of unknowing.

In Swedish / På Svenska:


Jag började leta på internet efter passande webshopslösningar redan i januari tidigare i år. Då, som nu, var jag helt förvirrad av alla olika leverantörer av kortinlösen, fakturabetalning och bankavtal. Det verkar som att det i slutänden blir samma resultat och ungefär samma månadskostnad vad man än väljer, det görs bara på olika sätt.


Så, vad ska man välja? Det är svårt att få överblick nog för att kunna jämföra alla alternativ, så jag beslöt mig för den största leverantören av e-handelslösningar i sverige och lät dem sen tala om för mig vilka kortbetalningsavtal som funkar bäst med deras tjänst.


Nu väntar jag på samtal från ett gäng olika företag som jag bara nästan vet varför jag behöver teckna avtal med. Hoppas att de är vana vid okunniga kunder. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar