2011-12-07

special december

It's been a few days since the first of December, but now I remembered that this month is kind of special to me. This time last year - or the first of December 2010 to be exact - I had my first day of unemployment. Since my last employer decided to fire all of his empoyees during my parental leave, I had no job to go back to and despite all the not so fun paperwork and arguments about vacation salary and stuff, I was actually really happy about that. It gave me a chance to really get going with my business plans.

So, the first of December, I headed down to the employment office (in swedish called Arbetsförmedlingen) and waited in line. After about two weeks I got a meeting with "my" administrator and when I told her that I wanted to start my own business and apply for an allowance, she looked at me and she snorted.

A couple of months later I got the allowance, after some serious banging my head against the wall and struggling with my business plan, budgets and calculations. That story is a long one to tell, but those of you who has read this blog from the start in Januari this year knows how extreme it was.

So, December is special to me and to Cloo Collection. Even though there are hundreds of "first times" and their anniversaries to celebrate when you start your own business, tonight I celebrate December. Because that's when Cloo started to become something more than just a diffuse future dream.This picture is taken just before the first of December 2010. It's the first sample ever of The Badger Suit - Now the most popular piece in Cloo Collection's collection.


In Swedish / På Svenska:
Det har gått några dagar in på december, men nu kom jag ihåg att den här månaden är ganska speciell för mig. Vid den här tiden förra året - eller första december 2010 för att vara exakt - hade jag min första arbetslösa dag. Eftersom min tidigare arbetsgivare tagit beslutet att säga upp alla sina anställda under tiden jag var föräldraledig hade jag inget jobb att komma tillbaka till, och trots allt jobb med papper och bråk om semesterersättning och annat som det förde med sig, så måste jag säga att jag var väldigt glad för det. Det gav mig chansen att på riktigt komma igång med planerna för mitt eget företag.


Så, den första december var jag på plats på Arbetsförmedlingen och ställde mig i kö. Efter två veckor ungefär fick jag ett möte med "min" handläggare och när jag berättade för henne att jag ville starta eget och söka det sk. "Starta Eget Stödet", tittade hon upp från sina papper - synade mig - och fnös.


Några månader senare fick jag det där bidraget, efter en lång process av huvudet i väggen dunkande och slit med min affärsplan, budgetar och beräkningar. Ni som följt den här bloggen sedan starten i januari i år vet hur extremt utdraget det var, för er andra kanske jag sammanfattar den storyn någon dag.


Så, december är speciell för mig och för Cloo Collection. Även om det finns hundratals "första gången" och årsdagar att fira när man startar eget så firar jag december här ikväll. För det var då Cloo började bli något annat än bara en diffus framtidsdröm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar